DANH MỤC TÁC PHẨM THEO THỂ LOẠI CỦA JOHANNES BRAHMS
 
 
Tác phẩm cho dàn nhạc
Op. 11, Serenade No. 1 in D major (1857)
Op. 16, Serenade No. 2 in A major (1859)
Op. 56, Variations on a Theme by Haydn (1873)
Op. 68, Symphony No. 1 in C minor (1876 première)
Op. 73, Symphony No. 2 in D major (1877)
Op. 80, Academic Festival Overture, for orchestra (1880)
Op. 81, Tragic Overture, for orchestra (1880)
Op. 90, Symphony No. 3 in F major (1883)
Op. 98, Symphony No. 4 in E minor (1885)
  
Concertante
Op. 15, Piano Concerto No. 1 in D minor (1859)
Op. 77, Violin Concerto in D major (1878)
Op. 83, Piano Concerto No. 2 in B-flat major (1881)
Op. 102, Double Concerto in A minor, for violin and cello solos and orchestra (1887)
 
Tác phẩm thanh nhạc có dàn nhạc đệm
Op. 45, Ein deutsches Requiem – A German Requiem, for soprano and baritone solos, mixed chorus and orchestra (1868)
Op. 50, Rinaldo, cantata for tenor solo, men's chorus and orchestra (1869)
Op. 53, Rhapsody, for contralto solo, men's chorus and orchestra ("Alto Rhapsody") (1870)
Op. 54, Schicksalslied, for mixed chorus and orchestra (1871)
Op. 55, Triumphlied, for baritone solo, double mixed chorus and orchestra (1871)
Op. 82, Nänie, for mixed chorus and orchestra (1881)
Op. 89, Gesang der Parzen, for mixed chorus and orchestra (1882)
 
Tác phẩm thính phòng
Op. 8, Piano Trio No. 1 in B major/minor (two versions, 1854 and 1891-edited)
Op. 18, String Sextet No. 1 in B-flat major (1860)
Op. 25, Piano Quartet No. 1 in G minor (1861)
Op. 26, Piano Quartet No. 2 in A major (1861)
Op. 34, Piano Quintet in F minor (1864)
Op. 36, String Sextet No. 2 (1865)
Op. 38, Cello Sonata No. 1 in E minor (1862–65)
Op. 40, Trio for Horn, Violin and Piano, in E-flat major (1865)
Op. 51, Two String Quartets
String Quartet No. 1 in C minor (1873)
String Quartet No. 2 in A minor (1873)
Op. 60, Piano Quartet No. 3 in C minor
Op. 67, String Quartet No. 3 in B-flat major (1876)
Op. 78, Violin Sonata No. 1 in G major (1878–79)
Op. 87, Piano Trio No. 2 in C major (1882)
Op. 88, String Quintet No. 1 in F major (1882)
Op. 99, Cello Sonata No. 2 in F major (1886)
Op. 100, Violin Sonata No. 2 in A major (1886)
Op. 101, Piano Trio No. 3 in C minor (1886)
Op. 108, Violin Sonata No. 3 in D minor (1887)
Op. 111, String Quintet No. 2 in G major ("Prater") (1890)
Op. 114, Trio for Piano, Clarinet, and Cello, in A minor (1891)
Op. 115, Clarinet Quintet, in B minor (1891)
Op. 120, Two Clarinet Sonatas (1894)
No. 1 Clarinet Sonata No. 1 in F minor
No. 2 Clarinet Sonata No. 2 in E-flat major
 
Tác phẩm cho piano
Op. 1, Piano Sonata No. 1 in C major (1853)
Op. 2, Piano Sonata No. 2 in F-sharp minor (1853)
Op. 4, Scherzo in E-flat minor (1851)
Op. 5, Piano Sonata No. 3 in F minor (1853)
Op. 9, Variations on a Theme by Robert Schumann in F-sharp minor (1854)
Op. 10, Four Ballades (1854)
Op. 21, Two Sets of Variations
No. 1 Eleven Variations on an Original Theme, in D major (1857)
No. 2 Fourteen Variations on a Hungarian Melody, in D major (1854)
Op. 23, Variations on a Theme by Robert Schumann, for piano four-hands (1861)
Op. 24, Variations and Fugue on a Theme by Handel (1861)
Op. 34b, Sonata for Two Pianos, in F minor, earlier version of the Piano Quintet, Op. 34 (1863)
Op. 35, Variations on a Theme by Paganini (1863)
Op. 39, Sixteen Waltzes for piano, four hands (1865). Also arranged in two versions for solo pianist and, in some cases, for two pianos.
Op. 52a, Liebeslieder-Walzer, arrangement of Op. 52 for piano four-hands
Op. 65a, Neue Liebeslieder, arrangement of Op. 65 for piano four-hands
Op. 76, Eight Pieces (1878)
Op. 79, Two Rhapsodies (1879)
Op. 116, Seven Fantasias (1892)
Op. 117, Three Intermezzi (1892)
Op. 118, Six Pieces (1893)
Op. 119, Four Pieces (1893)
 
Tác phẩm cho organ
Op. 122, Eleven Chorale Preludes (1896)
 
Tác phẩm thanh nhạc
Op. 3, Six Songs (1853)
Op. 6, Six Songs
Op. 7, Six Songs
Op. 12, Ave Maria, for mixed chorus (1858)
Op. 13, Begräbnisgesang – Funeral Song
Op. 14, Eight Songs and Romances
Op. 17, Vier Gesänge – Four Songs – for women's chorus, two horns and harp (1860)
Op. 19, Five Poems
Op. 20, Three Duets for soprano and alto with piano accompaniment
Op. 22, Marienlieder – Songs For Mary – , for mixed chorus (1860)
Op. 27, Psalm 13 (1859)
Op. 28, Four Duets for alto and baritone with piano accompaniment
Op. 29, Two Motets, for mixed chorus (1860)
Op. 30, Geistliches Lied – Spiritual Song
Op. 31, Three Quartets, for mixed voices (1864)
Op. 32, Nine Songs
Op. 33, Fifteen Romances from Tieck's Liebesgeschichte der schönen Magelone ("Magelone-Lieder") (1861–1869)
Op. 37, Three Sacred Choruses
Op. 41, Five Songs, for male voices
Op. 42, Drei Gesänge – Three Songs – for mixed chorus (1860)
Op. 43, Four Songs
Op. 44, Twelve Songs and Romances
Op. 46, Four Songs
Op. 47, Five Songs
Op. 48, Seven Songs
Op. 49, Five Songs
Op. 52, Liebeslieder-Walzer, for vocal quartet and piano four-hands (1870)
Op. 57, Eight Songs
Op. 58, Eight Songs
Op. 59, Eight Songs
Op. 61, Four Duets for soprano and alto with piano accompaniment
Op. 62, Sieben Lieder (Seven Songs), for mixed chorus (1874)
Op. 63, Nine Songs
Op. 64, Three Quartets, for mixed voices (1874)
Op. 65, Neue Liebeslieder, for vocal quartet and piano four-hands (1875)
Op. 66, Five Duets for soprano and alto with piano accompaniment
Op. 69, Nine Songs
Op. 70, Four Songs
Op. 71, Five Songs
Op. 72, Five Songs
Op. 74, Two Motets, for mixed chorus
Op. 75, Four Ballads and Romances
Op. 84, Five Romances and Songs
Op. 85, Six Songs
Op. 86, Six Songs
Op. 91, Two Songs, for voice, viola and piano
Op. 92, Four Quartets, for mixed voices (1889)
Op. 93a, Six Songs and Romances for choir
Op. 93b, Tafellied, for chorus and piano
Op. 94, Five Songs
Op. 95, Seven Songs
Op. 96, Four Songs
Op. 97, Six Songs
Op. 103, Zigeunerlieder, for vocal quartet and piano (1887)
Op. 104, Fünf Gesänge (Five Songs), for mixed chorus (1888)
Op. 105, Five Songs (1886)
Op. 106, Five Songs (1886)
Op. 107, Five Songs
Op. 109, Fest- und Gedenksprüche, for mixed chorus (1888)
Op. 110, Three Motets, for mixed chorus (1889)
Op. 112, Six Quartets, for mixed voices and piano (1891)
Op. 113, Thirteen Canons for female choir
Op. 121, Vier ernste Gesänge (Four Serious Songs) (1896)

View: 916  -  Nguồn: wikipedia.org  -  Cập nhật lần cuối: 06:08 17/05/2010  -  Quay lại
Bài mới cập nhật


© Trang thông tin âm nhạc cổ điển do Bút nhóm nhaccodien.info xây dựng.
® Ghi rõ nguồn "nhaccodien.info" khi phát hành lại thông tin từ website này.                                Thiết kế: Lê Long - Code: Kal Kally