Thuật ngữ âm nhạc


Thể loại tác phẩm

Nhóm thuật ngữ chỉ Cao độ (Pitch)

Tên gọi 7 nốt nhạc cơ bản trong tiếng Việt là Đô, Rê, Mi, Fa, Son, La, Si. 7 nốt này tương ứng với các chữ cái C, D, E, F, G, A, B trong tiếng Anh.
 
 
 
 
 
 
 
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Tiếng Đức
Tiếng Ý
Tiếng TBN
La
A
La
A
La
La
La giáng
A-Flat
La bémol
As
La bemolle
La bemol
La thăng
A-Sharp
La diése
Ais
La diesis
La sostenido
Si
B
Si
H
Si
Si
Si giáng
B-Flat
Si bémol
B
Si bemolle
Si bemol
Si thăng
B-Sharp
Si diése
His
Si diesis
Si sostenido
Đô
C
Ut
C
Do
Do
Đô giáng
C-Flat
Ut bémol
Ces
Do bemolle
Do bemol
Đô thăng
C-Sharp
Ut diése
Cis
Do diesis
Do sostenido
D
D
Re
Re
Rê giáng
D-Flat
Ré bémol
Des
Re bemolle
Re bemol
Rê thăng
D-Sharp
Ré diése
Dis
Re diesis
Re sostenido
Mi
E
Mi
E
Mi
Mi
Mi giáng
E-Flat
Mi bémol
Es
Mi bemolle
Mi bemol
Mi thăng
E-Sharp
Mi diése
Eis
Mi diesis
Mi sostenido
Fa
F
Fa
F
Fa
Fa
Fa giáng
F-Flat
Fa bémol
Fes
Fa bemolle
Fa bemol
Fa thăng
F-Sharp
Fa diése
Fis
Fa diesis
Fa sostenido
Son
G
Sol
G
Sol
Sol
Son giáng
G-Flat
Sol bémol
Ges
Sol bemolle
Sol bemol
Son thăng
G-Sharp
Sol diése
Gis
Sol diesis
Sol sostenido
 
nhaccodien.info biên soạn theo Virginia Tech Multimedia Music Dictionary 

View: 11733  -  Nguồn: music.vt.edu  -  Cập nhật lần cuối: 12:46 06/07/2010  -  Quay lại
© Trang thông tin âm nhạc cổ điển do Bút nhóm nhaccodien.info xây dựng.
® Ghi rõ nguồn "nhaccodien.info" khi phát hành lại thông tin từ website này.                                Thiết kế: Lê Long - Code: Kal Kally